ร่วมระดมทุน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล กับ Habitat for Humanity Thailand

จากกรณี แผ่นดินไหวขั้นรุนแรงขนาด 7.9 ริเตอร์ที่ประเทศเนปาล เมื่อช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่ 25 เม.ย. ที่ผ่านมา
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก อีกทั้งที่อยู่อาศัยพังเสียหายยับเยินมีผู้ประสบภัยจำนวนมากต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
เนื่องจากไม่มีที่อยู่อาศัย และยังขาดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานหลายอย่าง Habitat for Humanity Thailand
จึงจัดระดมทุนรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล เพื่อสร้างที่พักชั่วคราว และสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานต่างๆ
โดยความช่วยเหลือของท่านจะมีค่าอย่างยิ่งในการบรรเทาทุกข์ให้กับหลายๆครอบครัวในเนปาล

* สำหรับท่านที่ต้องการรับใบเสร็จรับเงินเพื่อลดหย่อนภาษี กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล และที่อยู่
และระบุว่า “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เนปาล” มาได้ที่
Email : donate@habitatthailand.orgFax : 02-664-0645สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 02-664-0644
Copyright © 2015 by Habitat for Humanity Thailand