สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน

สมัครสมาชิก

ลงทะเบียนสมัครสมาชิก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เพื่อช่วยกันช่วยเหลือสังคม ให้โอกาสแก่ผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัย และผู้ที่ประสบปัญหาขาดแคลนคุณทรัพย์ ร่วมกันสรรสร้างสังคมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก

เกี่ยวกับเรา

HABITAT FOR HUMANITY THAILAND

เพราะบ้าน คือปัจจัยแรกในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย หรือองค์กรฮาบิแทต ประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านการสร้างบ้านและพัฒนาชุมชน โดยร่วมมือกับพันธมิตรจากทั่วประเทศเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน เพราะเราเชื่อว่าการให้เป็นการสร้างโอกาสให้กับสังคม และบ้านเป็นปัจจัยพื้นฐานแรกที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้กับครอบครัว เช่นการเพิ่มรายได้ หรือเอื้อต่อการศึกษา รวมถึงการเสริมสร้างสุขอนามัย การฝึกอบรมเพิ่มความรู้เพื่อให้เกิดทักษะที่สามารถต่อยอดคุณภาพชีวิตได้ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่น่าอยู่ให้ดียิ่งขึ้น

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541

 • มอบโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยที่น่าอยู่ และปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาส
 • จุดประกายความหวังเพื่ออนาคตที่สดใสในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
 • สร้างความร่วมมือทั้งในส่วนบุคคล ภาคองค์กรธุรกิจและภาครัฐบาล ให้ทำงานร่วมกัน เพื่อมุ่งสร้างให้เกิดการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม
 • นำความช่วยเหลือระยะต้นทันที เพื่อช่วยบรรเทาความยากลำบากและให้ความช่วยเหลือระยะยาวด้วยการฟื้นฟูแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
 • ปัจจุบันเราได้สร้าง ซ่อมแซม และฟื้นฟูบ้านมากกว่า 11,500 หลังในประเทศไทย และได้ช่วยเหลือคนให้มีที่อยู่อาศัย มากกว่า 46,000 คน (ข้อมูลล่าสุดเมื่อมิถุนายน 2558)

ดำเนินงานมาแล้วในพื้นที่ 42 จังหวัด

 • ภาคเหนือ
  เชียงใหม่ เชียงราย กำแพงเพชร ลำปาง ลำพูน นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา หนองบัวลำภู หนองคาย ร้อยเอ็ด สกลนคร อุดรธานี
 • ภาคใต้
  ชุมพร กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สงขลา สุราษฎร์ธานี ตรัง
 • ภาคกลาง
  อยุธยา กรุงเทพฯ ชลบุรี ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

คณะกรรมการ
มูลนิธิ

ประธานกรรมการ

นาย พิริยะ วิเษศจินดา
Mr. Piriyah Wisedjinda

กรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการและเหรัญญิก

เลขานุการ

คณะกรรมการมูลนิธิ

 • นาย ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย / Dr. Chainarong Monthienvichienchai
 • นาย วันชัย จิระไตรธาร / Mr. Vanchai Jiratritarn
 • นาย วิชญ บูรณพันธ์ / Mr. Vichaya Buranaphan
 • นางสาวจริยา ทวีแสงสกุลไทย / Ms. Jariya Thaveesangsakulthai
 • Mr. Richard Kavin Hathaway
 • นาย กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ / Mr. Kittiphun Khongsawatkiat
 • นาย อวิรุทธ์ โชตินันทเศรษฐ์ / Dr. Aviroot Chotinantasaeth
 • นาย ธนการ วงศ์เงิน / Mr. Tanakarn Wongngern

คณะกรรมการที่ปรึกษา

 • นายชานนท์ เรืองกฤตยา / Mr. Chanond Ruangkritya
 • นางชาลอต โทณวณิก / Mrs. Charlotte Donavanik

คณะกรรมการมูลนิธิ

คณะกรรมการมูลนิธิ

 • ประธานกรรมการ

  นาย พิริยะ วิเษศจินดา
  Mr. Piriyah Wisedjinda
 • กรรมการ

  นาย ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย
  Dr. Chainarong Monthienvichienchai
 • กรรมการ

  นาย วันชัย จิระไตรธาร
  Mr. Vanchai Jiratritarn
 • กรรมการ

  นาย วิชญ บูรณพันธ์
  Mr. Vichaya Buranaphan
 • กรรมการ

  นางสาวจริยา ทวีแสงสกุลไทย
  Ms. Jariya Thaveesangsakulthai
 • กรรมการ

  Mr. Richard Kavin Hathaway
 • รองประธานกรรมการ

  นาย กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
  Mr. Kittiphun Khongsawatkiat
 • กรรมการและเหรัญญิก

  นาย อวิรุทธ์ โชตินันทเศรษฐ์
  Dr. Aviroot Chotinantasaeth
 • เลขานุการ

  นาย ธนการ วงศ์เงิน
  Mr. Tanakarn Wongngern

คณะกรรมการที่ปรึกษา

 • ที่ปรึกษา

  นายชานนท์ เรืองกฤตยา
  Mr. Chanond Ruangkritya
 • ที่ปรึกษา

  นางชาลอต โทณวณิก
  Mrs. Charlotte Donavanik