สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน

สมัครสมาชิก

ลงทะเบียนสมัครสมาชิก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เพื่อช่วยกันช่วยเหลือสังคม ให้โอกาสแก่ผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัย และผู้ที่ประสบปัญหาขาดแคลนคุณทรัพย์ ร่วมกันสรรสร้างสังคมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก

คำถาม
ที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

รู้จักมูลนิธิที่อยู่อาศัย

รู้จักมูลนิธิที่อยู่อาศัย

มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านการสร้างบ้านและพัฒนาชุมชนโดยร่วมกับพันธมิตรที่มีความมุ่งหมายเดียวกันที่จะนำการพัฒนาแบบองค์รวมและสร้างความยั่งยืนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่ส่งผลในระยะยาว เราเชื่อว่าการให้ผู้ด้อยโอกาสได้มีบ้านและที่อยู่อาศัยที่ดี เป็นองค์ประกอบที่มีผลสืบเนื่องไปยังการพัฒนาในด้านอื่น เช่นเพิ่มพูนรายได้ของครอบครัว เอื้อต่อการศึกษาของเยาวชนสร้างเสริมสุขอนามัยและนำให้เกิดการบูรณาการทางสังคม และเพื่อตอบสนองตามความจำเป็นของครอบครัวและชุมชน เรายังนำความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆจัดการฝึกอบรมอาชีพให้กับคนในชุมชน สนับสนุนการทำธุรกิจตามบ้าน สร้างศูนย์อนามัย ห้องสมุด ศูนย์ชุมชนและอื่นๆ

มูลนิธิฯเป็นหนึ่งในเครือข่ายของฮาบิแทต ฟอร์ ฮิวแมนนิตี อินเตอร์เนชั่นแนล (Habitat for Humanity International) ซึ่งดำเนินงานอยู่ในกว่า80 ประเทศทั่วโลก นับจากวันก่อตั้งในปี พ.ศ. 2519 ฮาบิแทตสร้าง ฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านมากกว่า 500,000 หลัง ช่วยเหลือคนให้มีบ้านที่เรียบง่ายน่าอยู่และเหมาะสมกับอัตภาพของเจ้าของบ้านมากกว่า 2.5 ล้านคนทั่วโลก*

เราได้สร้าง ซ่อมแซมและฟื้นฟูบ้านมากกว่า 11,500 หลัง ในประเทศไทยและได้ช่วยเหลือคนให้มีที่อยู่อาศัยมากกว่า 46,000 คน (ข้อมูลล่าสุดเมื่อมิถุนายน 2558) โดยดำเนินงานอยู่ในพื้นที่ 42 จังหวัด คือ
 • ภาคเหนือ 7 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, กำแพงเพชร และอุทัยธานี
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา, อุดรธานี, มหาสารคาม, ขอนแก่น, นครพนม, สกลนคร, มุกดาหาร, หนองบัวลำภู, หนองคาย และร้อยเอ็ด
 • ภาคใต้ 9 จังหวัด ประกอบด้วย พังงา, ภูเก็ต, ระนอง, กระบี่, สุราษฎร์ธานี, ตรัง, นครศรีธรรมราช สงขลาและพัทลุง
 • ภาคกลาง 10 จังหวัด ประกอบด้วย ระยอง, ชลบุรี, สมุทรปราการ, ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี ลพบุรี นนทบุรี กาญจนบุรี และกรุงเทพฯ

โดยในปี พ.ศ. 2555 ทางมูลนิธิฯ มีแผนงานขยายความช่วยเหลือไปยังจังหวัดชัยนาท อ่างทอง และพิจิตรโดยมีเป้าหมายในการสร้างบ้านและพัฒนาชุมชนรวมจำนวนทั้งสิ้น 840 หลังอีกด้วย

หลักการทำงานของมูลนิธิ ในการสร้างบ้านแบบ ไม่มุ่งผลกำไร หรือ ดอกเบี้ย

หลักการทำงานของมูลนิธิ ในการสร้างบ้านแบบ
ไม่มุ่งผลกำไร หรือ ดอกเบี้ย

บ้านที่มูลนิธิที่อยู่อาศัยสร้างร่วมกับเจ้าของบ้าน จะมอบให้กับเจ้าของบ้านในลักษณะของการขายโดยไม่มีผลกำไรในราคาที่เหมาะสมซึ่งจะปรับตามอัตราเงินเฟ้อแต่ไม่มีดอกเบี้ยเงินค่าจำนอง เพื่อให้เจ้าของบ้านสามารถส่งคืนค่าบ้านเป็นรายเดือนแก่ทางมูลนิธิได้ โดยเงินที่ได้คืนจะถูกนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการสร้างบ้านหลังอื่นๆ ต่อไปในลักษณะของ "Revolving Fund"

มูลนิธิทำงานร่วมกับเจ้าของบ้านอย่างไร

มูลนิธิทำงานร่วมกับเจ้าของบ้านอย่างไร

โครงการสร้างบ้านให้ผู้ขัดสนของมูลนิธิฯ ไม่ใช่โครงการให้เปล่า เจ้าของบ้านจะต้องร่วมลงแรงสร้างบ้านด้วย (ที่เรียกกันว่า "sweat equity" อย่างน้อย 100 ชั่วโมง) บ้านที่สร้างเสร็จแล้วจะถูกส่งมอบให้กับเจ้าของบ้านโดยไม่มีผลกำไร ไม่มีดอกเบี้ย ในราคาที่เจ้าของบ้านสามารถชำระคืนได้ตามมูลค่าการก่อสร้างที่แท้จริง

มูลนิธิมีเกณฑ์การคัดเลือกครอบครัวที่จะสร้างบ้านให้อย่างไร

มูลนิธิมีเกณฑ์การคัดเลือกครอบครัว
ที่จะสร้างบ้านให้อย่างไร

มูลนิธิมีเกณฑ์ในการคัดเลือกครอบครัวที่จะสร้างบ้านให้ (Homeowner families) โดยคณะกรรมการจะพิจารณถึงความต้องการ ความสามารถในการชำระคืนเป็นรายเดือน และความเต็มใจในการมีส่วนร่วม "ลงแรงสร้าง" กับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ ทั้งนี้ การคัดเลือกเจ้าของบ้านโดยเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิจะดำเนินการอย่างยุติธรรมปราศจากการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ หรือศาสนา

มูลนิธินำเงินบริจาคที่ได้รับไปใช้ดำเนินการอย่างไร

มูลนิธินำเงินบริจาคที่ได้รับไปใช้ดำเนินการอย่างไร

มูลนิธิที่อยู่อาศัยยินดีรับบริจาคทั้งในรูปของเงินหรือวัสดุสิ่งของ โดยมูลนิธิจะนำเงินหรือวัสดุสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้บริจาคระบุอย่างเจาะจง สำหรับการบริจาคที่ไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์อย่างเจาะจง มูลนิธิจะนำไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่มีความต้องการต่อไป

Global Village คืออะไร

Global Village คืออะไร

Global Village เป็นโปรแกรมอาสาสมัครจากต่างประเทศของฮาบิแทตที่มีเครือข่ายในประเทศต่างๆ กว่า 80 ประเทศทั่วโลก โดยโปรแกรมดังกล่าวเปิดรับอาสาสมัครในประเทศที่มีฮาบิแทตดำเนินการอยู่มาร่วมสร้างในประเทศที่มีความต้องการอาสาสมัครไปร่วมลงแรงสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน ซึ่งมีจำนวน 40 กว่าประเทศทั่วโลก และมี 15 ประเทศอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ทีมอาสาสมัครจำนวน 10-15 คนจะเดินทางไปยังประเทศที่พวกเขาเลือกไปสร้างบ้านร่วมกับเจ้าของบ้านที่ส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่นของประเทศนั้นๆเพื่อที่จะเรียนรู้ถึงความต้องการของคนในท้องถิ่นและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั้นๆ แต่ละโปรแกรมจะใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 5-14 วัน อาสาสมัครที่ร่วมโปรแกรมนี้จะได้รับประสบการณ์พิเศษในการร่วมกับคนในท้องถิ่น และยังเป็นการสร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นระหว่างอาสาสมัครด้วยกันเองและเจ้าของบ้านที่ไปร่วมสร้างอีกทางหนึ่งด้วย

ใครบ้างที่จะร่วมเป็นพันธมิตรกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย

ใครบ้างที่จะร่วมเป็นพันธมิตรกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย

มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย ร่วมมือกับบริษัทข้ามชาติต่างๆ และองค์กรต่างๆ เพื่อที่จะลดจำนวนบ้านทรุดโทรมในประเทศไทย

องค์กรต่าง ๆ สามารถเข้าร่วมกับ มูลนิธิฯ โดยวิธีต่างๆ อาทิ การบริจาคสิ่งของ บริจาคเงิน และส่งพนักงานเป็นอาสาสมัครไปสร้างบ้าน

การสร้างบ้านกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย นั้น เป็นการเปิดโอกาสให้อาสาสมัครได้สร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง ทำให้มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส พนักงานที่มาเป็นอาสาสมัครมาจากหลายระดับในองค์กร และการเป็นอาสาสมัครนั้นจะทำให้พวกเขามองเห็นอีกแง่หนึ่งของแต่ละคน ซึ่งสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในที่ทำงานได้หลาย ๆ องค์กรที่ได้เข้าร่วมสร้างบ้านกับ

มูลนิธิฯ จะเป็นผู้ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม โดยการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับบ้านที่เรียบง่าย ประสบการณ์ที่เหล่าอาสาสมัครได้รับนั้นส่งผลต่อสร้างชื่อเสียงขององค์กร และสร้างกำลังใจภายในองค์กร และในบางประเทศสามารถยกเว้นภาษีได้อีกด้วย

คุณสามารถร่วมสนับสนุนเราโดย

คุณสามารถร่วมสนับสนุนเราโดย

 1. ร่วมบริจาค คลิกที่นี้
 2. ร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา

  บริษัทหรือองค์กรภาคเอกชนใดที่มีความสนใจร่วมเป็นพันธมิตรในการให้การสนับสนุนโครงการ หรือร่วมกันจัดกิจกรรมระดมทุน ทางมูลนิธิยินดีที่จะร่วมหารือในรายละเอียดและนำเสนอโครงการที่เหมาะสมตามเป้าหมายในการบริจาคขององค์กรหรืองานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขององค์กร

 3. ร่วมเป็นอาสาสมัครกับเรา

  มูลนิธิยินดีต้อนรับอาสาสมัครจากโรงเรียน องค์กรภาคธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ ที่มีการรวมกลุ่มอาสาสมัครเพื่อต้องการร่วมโปรแกรม "สร้าง" กับทางมูลนิธิ