สำนักงานใหญ่ – กรุงเทพฯ
เลขที่ 2525 อาคาร FYI Center ชั้นที่ 11(ภายในบริษัทอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)) ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2010-3839 , 086-311 2044 , 086-311 2048
อีเมล habitat@habitatthailand.org

สำนักงานภาคกลาง – ปทุมธานี
35/31 หมู่บ้านภัสสร3 ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2105-3796
โทรสาร 0-2105-3796
อีเมล central@habitatthailand.org

สำนักงานภาคเหนือ – เชียงใหม่
59/4 ซอย 3 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0-5330-0102
โทรสาร 0-5324-6147
อีเมล north@habitatthailand.org

สำนักงานภาใต้ – พังงา
4/90 หมู่ 1 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
โทรศัพท์ 0-7658-1223
โทรสาร 0-7658-1223
อีเมล south@habitatthailand.org