สำนักงานใหญ่ – กรุงเทพฯ
เลขที่ 2525 อาคาร FYI Center ชั้นที่ 11(ภายในบริษัทอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)) ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2010-3839 , 086-311 2044 , 086-311 2048
อีเมล habitat@habitatthailand.org

สำนักงานภาคกลาง – ปทุมธานี
35/31 หมู่บ้านภัสสร3 ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2105-3796
โทรสาร 0-2105-3796
อีเมล central@habitatthailand.org