สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน

สมัครสมาชิก

ลงทะเบียนสมัครสมาชิก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เพื่อช่วยกันช่วยเหลือสังคม ให้โอกาสแก่ผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัย และผู้ที่ประสบปัญหาขาดแคลนคุณทรัพย์ ร่วมกันสรรสร้างสังคมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก

สนับสนุนทางการเงิน

ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการสนับสนุนของท่านสามารถช่วยให้ผู้ยากไร้ที่ต้องการบ้านได้มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น โดยการเปิดรับบริจาคเงิน จากบุคคลทั่วไป บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการและผู้ที่ให้ความสนใจสนับสนุนโครงการต่างๆของเรา ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของท่านและทุกภาคส่วนจะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยและทำให้สังคมไทยเป็นที่ที่น่าอยู่มากขึ้น.

การบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Type
Saving Account
Account Number
234-203753-7
Account Name
Habitat for Humanity Thailand
Branch
Asoke Tower

Habitat for humanity Thailand
253 Building, 12th Floor, 253 Sukhumvit 21 (Asoke)
Klongtoey Nua Wattana
Bangkok 10110
Tel: (622) 664-0644
Fax: (622) 664-0645
Website: www.habitatthailand.org
Email: habitat@habitatthailand.org
Facebook: www.facebook.com/h4hthaila

มูลนิธิที่อยู่อาศัย เป็นองค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 622 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้