สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน

สมัครสมาชิก

ลงทะเบียนสมัครสมาชิก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เพื่อช่วยกันช่วยเหลือสังคม ให้โอกาสแก่ผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัย และผู้ที่ประสบปัญหาขาดแคลนคุณทรัพย์ ร่วมกันสรรสร้างสังคมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก

ร่วมกับเรา ได้ 3 ช่องทาง

โครงการ ที่จะเกิดขึ้น

ดูทั้งหมด
 • อาสาสมัคร

  เข้าร่วม 0 คน

  0%

  อาสาสมัคร

  0 คน

  โครงการพัฒนาชุมชน

  เพราะเราสร้างบ้านและความหวังให้กับคนในชุมชน เราจึงต้องการเห็นชุมชนเข้มแข็งด้วยตัวเอง โครงการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน จึงเป็นส่วนหนึ่งที่เราสนับสนุน เพื่อให้คนในชุมชนไม่ใช่แค่เพียงมีบ้านที่เหมาะสม แต่สามารถมีชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

 • อาสาสมัคร

  เข้าร่วม 0 คน

  0%

  อาสาสมัคร

  0 คน

  Make Her Room

  พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านการสร้างบ้านและพัฒนาชุมชน เพื้อให้เด็กผู้หญิงทุกคนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ที่สามารถปกป้องพวกเขาจากการล่วงละเมิดทางเพศได้ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กถูกกำหนดไว้ด้วยกัน 4 ข้อ หนึ่งในน้ันว่าด้วย "สิทธิที่เด็กจะได้รับการปกป้องคุ้มครองไม่ให้ถูกทารุณกรรมหรือถูกนำไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เช่น ไม่ถูกใช้แรงงาน ไม่ถูกพาไปค้าประเวณี ไม่ถูกละเมิดทางเพศ" ในขณะที่การกระทำความรุนแรงต่อเด็กในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน

โครงการที่จะเกิดขี้น ดูทั้งหมด

พันธมิตร ของเรา

  • deVere
  • Chevron
  • Esso
  • Nissan
  • Cigna
  • Grand Millennium Sukhumvit Bangkok
  • HMC Polymer
  • The Dow Chemical Company
  • Ananda Development
  • GH Bank
  • Bank of America
  • Diageo
  • Cargill Thailand
  • Siam Commercial Bank
  • HSBC Thailand
  • P&G
  • Seagate
  • Newell Rubbermaid
  • Caterpillar
  • LIXIL
  • Kohler
  • Canon
  • DD Property
  • Ford Thailand
  • Jarton
  • Bayer
  • Dana
  • KU DÉ TA
  • Brother
  • CMA
  • akzonobel
  • Amadeus
  • The Erawan

โครงการที่ผ่านมา

ข่าวสารและกิจกรรม

เรื่องราวของเรา

เฟรนด์ส ออฟ ฮาบิแทต