สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน

สมัครสมาชิก

ลงทะเบียนสมัครสมาชิก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เพื่อช่วยกันช่วยเหลือสังคม ให้โอกาสแก่ผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัย และผู้ที่ประสบปัญหาขาดแคลนคุณทรัพย์ ร่วมกันสรรสร้างสังคมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก

Our Stories

เติมเต็ม ชุมชน

เติมเต็ม ชุมชน
"การแบ่งปันคือวัฒนธรรมที่งดงาม"
"เนื่องจากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามยอด ไม่มีห้องประชุมให้กับชาวบ้านที่เข้ามาตรวจสุขภาพประจำเดือนของชุมชน ชาวบ้านต้องนั่งด้านนอกอาคารและทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามยอดได้จัดกิจกรรมร่วมกับเด็ก คนชราเป็นประจำทุกเดือนแต่ต้องไปยืมพื้นที่วัดและโรงเรียนเพื่อจัดกิจกรรม"

ทางผู้ใหญ่ใจดีจากบริษัทดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ นำทีมโดยคุณ ธนากร คุปตจิตต์ และคุณรติพร ราษฏร์เจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดิอาจิโอ ได้ร่วมแรงร่วมใจ สร้างศาลาอเนกประสงค์ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามยอด อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ทั้งนี้ทั้งนั้น โครงการนี้เป็นโครงการที่ 6 แล้ว ที่ บริษัท ดิอาจิโอ ได้ร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ทางมูลนิธิต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทได้เล็งเห็นถึงการส่งเสริมการทำความดีเพื่อสังคมในครั้งนี้ และโครงการต่างๆ ที่ทางดิอาจิโอได้เคยร่วมทำ เช่น

โครงการตู้กดน้ำ (3 ตู้) จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมฟื้นฟูชุมชน เทปูนใต้อาคาร ทำสันหนังสือในห้องสมุดทาสีอาคาร และตู้น้ำดื่ม จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

สร้างอาคารเอนกประสงค์ตำบลบ้านกุ่ม จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

สร้างบ้าน 3 หลัง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัด ลพบุรี

ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว 3 หลัง อำเภอแม่ลาว จังหวัด เชียงราย

วันนี้เด็กๆ คนแก่ คนไข้ คุณยาย ลุงป้า น้าอา และน้องๆหนูๆ อำเภอบ่อพลอย ได้มีอาคารเอนกประสงค์สำหรับทำกิจกรรมและรอรับการรักษาแล้ว
Gallery

  • เติมเต็ม ชุมชน
  • เติมเต็ม ชุมชน
  • เติมเต็ม ชุมชน
  • เติมเต็ม ชุมชน
  • เติมเต็ม ชุมชน
  • เติมเต็ม ชุมชน
  • เติมเต็ม ชุมชน
  • เติมเต็ม ชุมชน
< Back