บ้านยั่งยืน
Sustainable Housing

โครงการที่ผ่านมา
Successful Projects

บ้านจากวัสดุพลาสติก

สร้างบ้านจากวัสดุพลาสติก โครงการ ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

เรือนแถวจากวัสดุพลาสติก

โครงการตั้งอยู่ที่ วัดหนองปรือ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ห้องน้ำโรงเรียนจากวัสดุพลาสติก

สร้างห้องน้ำโรงเรียนในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมระบบบำบัด

บ้านพักฉุกเฉินสำหรับสตรี

ตั้งอยู่ที่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ทำจากวัสดุพลาสติก

โรงอาหารโรงเรียน

โรงอาหารโรงเรียน ขนาด 84 ที่นั่ง โรงเรียนวัดหนองสุทธะ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

บ้านเรือนแถว สำหรับกลุ่มเปราะบาง

บ้านเรือนแถว 20 คูหา ตั้งอยู่ที่ ตำบลขุนพัดเพ็ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ภาคีผู้สนับสนุน
Partnership

มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย
35/31, หมู่บ้านภัสสร 3 ถนนเลียบคลองสาม
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120