กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย– 26.06.2562 –