สำนักงานใหญ่ – กรุงเทพฯ
เลขที่ 2525 อาคาร FYI Center ชั้นที่ 11(ภายในบริษัทอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)) ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ +66 0 8 6329 3592
อีเมล sumeth_w@habitatthailand.org

สำนักงานภาคกลาง – ปทุมธานี
35/31 หมู่บ้านภัสสร3 ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ +66 0 8 6329 3592
อีเมล sumeth_w@habitatthailand.org