QR Code

กรุณาเปิดแอพพลิเคชั่นธนาคารของท่านเพื่อสแกน QR Code
บัญชีธนาคาร

เลือกบัญชีธนาคารที่คุณต้องการบริจาค

ธนาคารไทยพาณิชย์
ประเภทบัญชี
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 234-203753-7
ชื่อบัญชี มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย
สาขา ตึกอโศก

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ประเภทบัญชี
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 109-1-41368-0
ชื่อบัญชี มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย
สาขา สาขาสี่แยกอโศก

ธนาคารกรุงไทย
ประเภทบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 015-0-14368-0
ชื่อบัญชี มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย
สาขา สาขาตึกสิงห์
PayPal

สำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชี PayPal     ขั้นตอนการสมัครสมาชิก PayPal

สำหรับผู้ที่มีบัญชี PayPal      ขั้นตอนการบริจาคผ่าน PayPal
กรอกข้อมูลสำหรับออกใบกำกับภาษี

หรือส่งหลักฐานการบริจาคมาที่ habitat@habitatthailand.org      
หรือ สแกน QR Code นี้เพื่อ Add Line มาขอรับใบเสร็จรับเงินจากมูลนิธิ

*ทุกๆการบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้จริงตามกฎหมาย