ขั้นตอนการสมัครสมาชิก PayPal

1. กดที่ลิงค์นี้ https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/account-selection

2. เลือก “ซื้อสินค้าด้วย PayPal” จากนั้นกดปุ่ม “เริ่มใช้งาน”

3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นติ๊กเครื่องหมายถูกและกดปุ่ม “ยอมรับและเปิดบัญชี”

5. กด “เพิ่มบัตรเพื่อเริ่มใช้บัญชี PayPal”

6. กรอกข้อมูลบัตรของท่านให้ครบถ้วนและกดปุ่ม “เชื่อมโยงบัตร” (ควรเป็นบัตร debit หรือ credit)

7. กด “ไปที่บัญชีของคุณ” เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการการสมัครสมาชิก PayPal