มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย หรือ ฮาบิแทต ฟอร์ ฮิวแมนนิตี้ ไทยแลนด์ (ฮาบิแทต)

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2541 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพคนไทยด้วยการสร้างบ้านและเปลี่ยนแปลงชุมชน โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มีแนวคิดเดียวกัน มุ่งเน้นที่การพัฒนาแบบองค์รวมและการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเพื่อให้บรรลุผลในเชิงบวกและยั่งยืน 

ภาคกลางของประเทศไทย

เป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม หลายชุมชน ต้องอาศัยในบริเวณน้ำท่วมขัง เป็นเวลากว่าสามเดือน  ชาวบ้านต้องซ่อมแซมบ้านทุกครั้งหลังจากน้ำลด เพื่อรอรับมือน้ำท่วมครั้งต่อไป

ภูมิอากาศในเขตร้อนชื้น

ส่งผลให้บ้านเรือนในประเทศต้องพบกับฝนตกและความชื้นตลอดทั้งปี มันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวบ้านที่อยู่อาศัย เพียวอย่างเดียว แต่รวมถึงสุขภาพของผู้อาศํยด้วย

ความช่วยเหลือที่แบ่งปันมา

สามารถนำมาสร้างที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม มั่นคง และปลอดภัย เพื่อมอบชีวิตที่ดีขึ้น และ เป็นบ้านที่มอบความหมายในความเป็นมนุษย์ให้กับผู้อยู่อาศัย

ส่งมอบบ้าน ส่งมอบความสุข

ร่วมกันส่งมอบความรักในรูปแบบของการกระทำและแบ่งปัน เพื่อร่วมสร้างโลกที่ทุกๆคนมี่อยู่อาศัยที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต

แบ่งปันเรื่องราว

ไม่พบผลลัพธ์

ไม่พบหน้าที่คุณค้นหา ลองปรับการค้นหาหรือใช้แผงควบคุมด้านบนเพื่อค้นหาโพสต์

ร่วมกันสร้าง

ไม่พบผลลัพธ์

ไม่พบหน้าที่คุณค้นหา ลองปรับการค้นหาหรือใช้แผงควบคุมด้านบนเพื่อค้นหาโพสต์

ฮาบิแทต ออนไลน์

HFHT YouTube Channel

บริจาคผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์

กรมสรรพากร ได้เปิดช่องทางการรับเงินบริจาคผ่านระบบ อิเล็คทรอนิกส์ ให้กับฮาบิแทต โดยผู้บริจาคสามารถรับใบเสร็จและการลดหย่อนภาษีได้อัตโนมัติ ระบบจะคำนวณและแสดงบันทึก เมื่อผู้บริจาคยื่นภาษีทางช่องทางออนไลน์ ในแต่ละรอบปีภาษี
เพียงแค่ใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ที่สแกนคิวอาร์โค้ด ที่ให้มา แล้วทำรายการบริจาคตามขั้นตอน ท่านก็สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้รับความช่วยเหลือและพัฒนาสังคมได้
สำหรับการบริจาคผ่านช่องทางอื่น กรุณาติดต่อผ่านบัญชีไลน์ของ ฮาบิแทต เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน

ขอขอบคุณสำหรับทุกการบริจาค

มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย
35/31, หมู่บ้านภัสสร 3 ถนนเลียบคลองสาม
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120